We are Save the Children

We are save the children

W ponad 5 krajach wspieramy dzieci w przemianie ich życia. Od 1991 roku pracujemy na rzecz bardziej sprawiedliwego świata. Odkryj wartości, historię i ludzi, dzięki którym jesteśmy tym, kim jesteśmy.

Każde dziecko ma prawo do nauki. Każde dziecko powinno mieć dobre jedzenie, które napędza jego wyobraźnię. Każde dziecko powinno mieć lekarstwo, gdy jest chore.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »