TikTok – odpowiedź dla DPC Irlandia

Odpowiedź na Decyzję Irlandzkiej Komisji Ochrony Danych

Blog TikTok: celem wpisów na stronie naszej organizacji jest opisywanie przypadków i profili co nazywamy Case Study TikTok. Celem jest wspieranie Dzieci, Młodzieży, Dorosłych przez patologicznymi zrachowaniami. Będziemy analizować stany i wspierać tych, którzy pomocy potrzebuję w ramach bezpłatnej pomocy prawnej.

File:TikTok logo.svg - Wikipedia

  • DPC weryfikowało, jak działały niektóre ustawienia i funkcje prywatności trzy lata temu
  • Do większości krytycznych uwag, odnieśliśmy się na długo przed rozpoczęciem dochodzenia, np. wprowadziliśmy domyślne ustawienie wszystkich kont w wieku 13–15 lat jako prywatnych
  • Ułatwiliśmy także młodszym użytkownikom zrozumienie naszej polityki prywatności dzięki dodatkowym materiałom w Centrum Pomocy i informacyjnym video
  • Będziemy w dalszym ciągu rozszerzać narzędzia ochrony nastolatków na TikToku

Irlandzka Komisja Ochrony Danych (DPC) ogłosiła dziś wyniki dochodzenia dotyczącego niektórych ustawień platformy oraz wprowadzonych trzy lata temu sposobów weryfikacji wieku. Przy pełnym szacunku, nie zgadzamy się z kilkoma aspektami decyzji, w szczególności z wysokością kary, jednocześnie pragniemy przedstawić kluczowy kontekst, podczas gdy oceniamy kolejne kroki.

Rozwiązanie znaczącej liczby problemów

Dochodzenie prowadzone przez Irlandzką Komisję Ochrony Danych (DPC) obejmowało wyłącznie okres od lipca do grudnia 2020 roku. DPC nie stwierdziło, że środki weryfikacji wieku na TikToku naruszyły RODO. Większość krytycznych uwag zawartych w decyzji nie jest już istotna ze względu na środki, które wprowadziliśmy na początku 2021 r., czyli kilka miesięcy przed rozpoczęciem dochodzenia DPC.

 Ustawienia platformy

Jesteśmy przekonani, że nasze ustawienia zawsze dawały użytkownikom kontrolę nad wyborem konta publicznego lub prywatnego, ale w styczniu 2021 r. (osiem miesięcy przed wszczęciem dochodzenia przez DPC), TikTok, jako pierwsza duża platforma, ustawiła wszystkie istniejące i nowe konta dla osób w wieku 13-15 lat, jako domyślnie prywatne. Wprowadziliśmy również inne kluczowe zmiany, które jeszcze bardziej wzmocniły prywatność młodszych użytkowników:

  • Zawężyliśmy opcję związaną z tym, kto może komentować wideo stworzone przez osoby w wieku 13-15 lat, oferując wybór między “Znajomi” lub “Nikt” i usuwając opcję “Wszyscy”.
  • Zmieniliśmy ustawienia funkcji: “Duet” i “Stitch” tak, aby nikt na TikToku nie mógł korzystać z nich w przypadku treści stworzonych przez osoby poniżej 16. roku życia (dla 16- i 17-latków te funkcje domyślnie były ustawione na “Znajomi”).
  • Wyłączyliśmy opcję “Zasugeruj swoje konto innym” dla osób w wieku 13-15 lat jako domyślną.

Ponadto, jeszcze w tym miesiącu rozpoczniemy wdrażanie zmienionego procesu rejestracji kont dla nowych użytkowników w wieku 16 i 17 lat, które zostaną domyślnie predefiniowane jako “konto prywatne”.

Parowanie Rodziny

Wprowadzona w 2020 roku funkcja Family Pairing (Parowanie Rodziny) pozwala rodzicom i opiekunom połączyć swoje konto na TikToku z kontem nastolatka, co umożliwia przeglądanie oraz dostosowywanie treści i ustawień prywatności.

Ponadto, od listopada 2020 r. rodzice i opiekunowie nie mogą włączać opcji bezpośrednich wiadomości dla 16- i 17-latków, jeśli ci użytkownicy sami ją wyłączyli (bezpośrednie wiadomości dla 13-15-latków zostały również wyłączone wcześniej w 2020 r.).

Funkcja Parowania Rodziny jest sukcesywnie udoskonalana – nowe funkcje dodane na początku tego roku pozwalają rodzicom i opiekunom: dostosować dzienne limity czasu spędzonego przed ekranem; uzyskać dostęp do pulpitu nawigacyjnego czasu przed ekranem; zaplanować wyciszenie powiadomień, jak również aktywować narzędzie do filtrowania treści, umożliwiające blokadę wyświetlania materiałów zawierających określone słowa lub hashtagi w kanałach nastolatka.

W marcu zaczęliśmy również zachęcać naszą Społeczność, aby dowiedziała się więcej o funkcji Parowania Rodziny – do tej pory informacje te dotarły do ponad 500 milionów osób. Dzięki tej funkcji TikTok wspiera ponad milion nastolatków i ich rodzin w ustalaniu barier w oparciu o ich indywidualne potrzeby.

Łatwiejsze zrozumienie zasad dla młodszych użytkowników

W lipcu 2020 r. udostępniliśmy użytkownikom w wieku poniżej 18 lat odpowiednie do ich wieku podsumowanie Polityki prywatności, aby uczynić ją jak najbardziej przystępną i zrozumiałą. Od tego czasu rozwijamy zasoby udostępniane nastolatkom, m.in. wprowadzone we wrześniu 2022 r. Najważniejsze informacje o prywatności dla nastolatków“, czyli seria filmów, które pomagają młodszym użytkownikom lepiej poznać, w jaki sposób ich informacje są gromadzone i przetwarzane.

Z początkiem 2023 roku, zaktualizowaliśmy również materiały w Centrum Pomocy, aby podkreślić, że każdy na TikToku i poza nim może oglądać materiały opublikowane na publicznym koncie. Ten zapis odnosi się do krytyki DPC, w której stwierdzono, że użycie przez nas słów “każdy” i “wszyscy” nie wyjaśnia precyzyjnie, kto może przeglądać treści z konta publicznego.

Będziemy dalej aktualizować politykę prywatności, treści dotyczące prywatności skierowane do nastolatków i materiały w Centrum Pomocy, co jeszcze bardziej ułatwi nastolatkom zrozumienie różnic między kontem publicznym a prywatnym.

Kwestie bariery wiekowej

Chociaż ani DPC, ani Europejska Rada Ochrony Danych nie stwierdziły, że środki zapewnienia minimalnego wieku na TikToku naruszają RODO, biorąc pod uwagę znaczenie tego tematu dla całej branży, chcieliśmy podsumować działania, którą realizujemy, aby zapewnić, że TikTok pozostanie platformą tylko dla użytkowników w wieku 13 lat i starszych.

Po pierwsze, zaprojektowaliśmy neutralną bramkę wiekową, która wymaga od użytkowników podania daty urodzenia, bez “podpowiedzi”, jaki jest “właściwy” wiek. Jeśli ktoś próbuje utworzyć konto, ale nie spełnia wymagań dotyczących minimalnego wieku, zawieszamy jego możliwość utworzenia kolejnego konta.

Zaangażowanie w egzekwowanie wymogu minimalnego wieku nie kończy się na bramce wiekowej i podejmujemy szereg dodatkowych kroków w celu zidentyfikowania i usunięcia podejrzanych kont nieletnich, w tym:

  • szkolenie naszego zespołu moderacji w kwestiach związanych z rozpoznawaniem kont nieletnich, jak również wykorzystywanie informacji dostarczanych przez naszą społeczność, takich jak słowa kluczowe oraz zgłoszenia w aplikacji;
  • zawieszanie każdego konta, które zdaniem zespołu ds. bezpieczeństwa może należeć do osoby niepełnoletniej,
  • usuwanie – lub oznaczanie do dalszej oceny przez nasz dedykowany zespół ds. moderacji nieletnich – każdego konta sprawdzanego pod kątem innego naruszenia, co do którego istnieje podejrzenie, że należy do nieletniego użytkownika.

Jesteśmy również otwarci w kwestii skuteczności naszych wysiłków. W 2021 r. staliśmy się pierwszą (i nadal jedyną) dużą platformą, która publicznie ujawnia liczbę kont podejrzanych o niespełnienie granicy wiekowej, które usuwamy. Publikujemy to w naszych kwartalnych Raportach Egzekwowania Wytycznych dla Społeczności – w ciągu pierwszych trzech miesięcy 2023 r. usunęliśmy prawie 17 milionów takich kont na całym świecie.

Te kwestie są wyzwaniem dla całej branży – będziemy nadal współpracować z organami regulacyjnymi i innymi ekspertami w celu zidentyfikowania nowych rozwiązań, które jeszcze rozszerzą nasze wysiłki na rzecz ograniczania dostępu do platformy osobom poniżej 13. roku życia.

Nasze zaangażowanie w zapewnienie bezpieczeństwa naszej europejskiej społeczności

Miesięcznie ponad 134 miliony ludzi w całej Europie* odwiedza TikToka, a nasza praca nad ochroną prywatności i bezpieczeństwa naszej społeczności – i nastolatków, którzy są jej częścią – nadal trwa. Jeszcze w tym roku utworzymy globalną Radę Młodzieży TikTok jako nowe forum, na którym będziemy zapoznawać się z doświadczeniami nastolatków korzystających z naszej platformy i wprowadzać zmiany, które pozwolą stworzyć dla nich jak najbezpieczniejszą przestrzeń.

Koncentrujemy się na dalszym wzmacnianiu kultury zgodności w całej naszej działalności – i jak pokazała niedawna ustawa o usługach cyfrowych (DSA), nie wahamy się wprowadzić znaczących zmian w funkcjach produktu i procesach, aby zapewnić, że TikTok spełnia wysokie standardy europejskich przepisów dotyczących bezpieczeństwa i prywatności.

*Określa wyłącznie kraje Unii Europejskiej.

Comments are closed.

Translate »